Trening i medytacja lekiem na depresję?

Trening i medytacja lekiem na depresję?

Według zaleceń National Institute for Health and Care Excellence (NICE) trening i aktywność fizyczna powinny być pierwszym zaleceniem dla osób z łagodnymi stanami depresyjnymi. Zdecydowanie należy zalecać go przed wypisaniem recepty na antydepresanty.

Trening lekiem na depresję

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ na samopoczucie osób cierpiących na depresję, Najnowszy projekt wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE) zakłada, że ćwiczenia, terapia i medytacja powinny być stosowane w pierwszej kolejności jeszcze przed przepisaniem antydepresantów.

Podobne wnioski płynęły z opublikowanego w tym roku raportu Move Your Mental Health, w którym przeanalizowano dane z 1158 badań i przeglądający ponad 20 rodzajów aktywności fizycznej w odniesieniu do wyników zdrowia psychicznego. 89% osób, którym jako terapię przepisano aktywność fizyczną, a następnie przez 12 miesięcy monitorowano wykonywanie ćwiczeń, wykazało znaczącą poprawę samopoczucia.

Wpływ pandemii Covid-19 na ilość zachorowań

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. To również jedna z głównych przyczyn samobójstw. Naukowcy z Wielkiej Brytanii szacują, że w okresie pandemii odsetek zachorowań na depresję wzrósł z 10% do 17% dorosłych w wieku 16 lat i więcej.

Źródło: https://www.branzafitness.com/aktywnosc-fizyczna-zalecana-przed-wdrozeniem-lekarstw/

Leave a Comment